JML-diving

Menu
MENU

Správy

SOVAK 2013

28.11.2013

V dňoch 5-6. novembera 2013 spoločnosť JML-INDUSTRY spolu s partnerom – SISLtech – sa zúčastnila ako jeden z partnerov na konferencii SOVAK 2013 “Prevádzka vodovodov a kanalizácií”, organizovanej v Olomouci.

SOVAK ČR je česká asociácia firiem a organizácií, ktoré pôsobia v odvetviach vodného hospodárstva, zaoberajúce sa zásobovaním vodou, úpravou vody a prijímaním odpadových vôd, kanalizáciou a čistením odpadových vôd. Okrem mnohých prednášok na aktuálne problémy, ktorým čelí český vodohopodársky priemysel a informáciach o plánovaných zmenách v českej legislatíve sa účastníci mohli oboznámiť s ponukou firiem dodávajúcich zariadenia a technológie pre tento priemysel.

Počas dvojdňových rokovaní, spoločnosti SISLtech a JML-INDUSTRY predstavili českím zákazníkom platformu ALT t.z. inteligentný systém riadenia čistenia odpadových vôd a optimalizáciu spotreby energie. Účastníci konferencie mali možnosť vypočuť si prednášku o tom, ako získať úsporu v čistiarňach odpadových vôd pomocou ATL platforiem.

Ďakujeme organizátorom a všetkým účastníkom, ktorí sa zúčastnili prednášky a navštívili náš stánok.