JML-diving

Menu
MENU

Správy

JML Industry na konferencii “Innowacyjne technologie w oczyszczaniu ścieków – możliwości i kierunki” / „Inovačné technológie v čistení odpadových vôd – možnosti a smery“

7.09.2016

JML Industry na konferencii “Innowacyjne technologie w oczyszczaniu ścieków – możliwości i kierunki” / „Inovačné technológie v čistení odpadových vôd – možnosti a smery“

V dňoch 14-16 septembra 2016 v meste Gdańsk sa bude konať konferencia na tému inovačných technológií v čistení odpadových vôd. Počas troch dní trvania konferencie svoj stánok a prezentácie bude mať aj spoločnosť JML Industry. Zástupca spoločnosti bude prednášať o možnostiach optimalizácie procesov prebiehajúcich v čistiarňach odpadových vôd, pri zohľadnení úspory elektrickej energie alebo efektívnejšieho generovania elektrickej energie z bioplynu pochádzajúceho z vyhnívania čistiarenských kalov.

Srdečne Vás pozývame!

Odkaz na webovú stránku konferencie: http://gfw.pl/wydarzenia/innowacje-i-trendy-w-oczyszczaniu-sciekow/