JML-diving

Menu
MENU

Správy

Účasť JML Industry na konferencii ohľadne technologických inovácií v čistení odpadových vôd – správa.

21.09.2016

V dňoch 14 – 16 septembra 2016 v Gdańsku sa konala konferencia „Inovačné technológie v čistení odpadových vôd – možnosti a smery”.
Organizátorom konferencie bola Gdańska Fundacja Wody, ktorá už dlhé roky sa špecializuje na semináre, školenia a konferencie na tému odpadových vôd. Všetky školenia a semináre organizované GFW charakterizuje vysoká technická úroveň. Tentoraz to bolo tak isto.

Prednášajúcimi boli zástupcovia vysokých škôl a špecialisti v oblasti prevádzkovania čistiarní odpadových vôd s dlhoročnými skúsenosťami. Prednášky vyvolávali diskusie, zúčastnení si vymieňali svoje skúsenosti a pripomienky ohľadne priblížených problémov. Veľa prednášok sa týkalo technológie anammox, ktorú začalo využívať niekoľko objektov v Poľsku pre vodu odtečenú zo zariadení na odvodňovanie kalov. Časť prednášok sa týkala otázky opätovného využívania fosforu pochádzajúceho z kalov a odstraňovania mikroznečistení, ktoré sa stávajú stále väčším problémom pre životné prostredie.
Zástupca JML Industry hovoril o riešeniach v oblasti automatiky a ovládania ktoré dovoľujú optimalizovať niektoré procesy prebiehajúce v čistiarňach odpadových vôd, najmä pri použití algoritmov umelej inteligencie.

Všetkým zúčastneným ďakujeme za pozornosť, otázky a záujem o našu ponuku.

konferencja2 konferencja1 konferencja