JML-diving

Menu
MENU

Správy

Zavedenie systému atl v ČOV Bełchatów

21.12.2016

Práve sa ukončila implementácia systému atl, ktorý optimalizuje prevzdušňovanie odpadovej vody v ČOV Bełchatów.

Ide o inteligentne, adaptívne riešenie, ktoré na základe on-line overenia jednotlivých parametrov procesu čistenia odpadových vôd, riadi príslušné technologické zariadenia.

Momentálne inštalácia, v rámci implementovaného systému, má nasledujúce vlastnosti:

– dynamické určovanie požadovanej hodnoty kyslíka na základe nameraných hodnôt amoniakálneho dusíka pri výstupe z reaktorov a v súvislosti s tým regulácia prívodu vzduchu,

– dynamické určovanie požadovaného tlaku v zberaču vzduchu a v súvislosti s tým príslušne, optimálne riadenie prevádzky dúchadiel a miery otvorenia uzavieracích klapiek,

– riadenie vnútornej recirkulácie, v závislosti od koncentrácie dusičnanov,

– určuje stratégiu prevzdušňovania odpadovej vody v závislosti od sadzby za dodávku elektriny, ktorej výška sa mení v priebehu dňa.

 

Riešenie bolo implementované vo veľmi krátkom čase (6 týždňov od podpísania zmluvy). Momentálne dá sa pozorovať prvé pozitívne výsledky fungovania systému.

 

ČOV Bełchatow je riadená spoločnosťou Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. [s.r.o.] v Bełchatowie. Čistiareň je mechanicko-biologická s technológiou aktivovaného kalu, s návrhovým priemerným prietokom 13.000 m3/d.

Viac podrobných informácií o čistiarni: http://wodkan-belchatow.pl/spolka-wodkan/oczyszczalnia-sciekow/

os-belchatowatl_belchatow