JML-diving

Menu
MENU

Energetický audit

Skôr ako zložíme zákazníkovi akúkoľvek obchodnú ponuku, vykonávame zadarmo analýzu procesov nitrifikácie/denitrifikácie z pohľadu správneho monitorovania procesu, systému riadenia prevzdušňovania, riadenia a merania čistených odpadových vôd, hodnotenie prevzdušňovacieho systému a použitých energetických taríf. Táto analýza sa vykonáva úplne zadarmo bez akýchkoľvek záväzkov. Jej výsledkom je správa, ktorá ukazuje na možnosti modifikácie procesu nitrifikácie/denitrifikácie za účelom zníženia nákladov na spotrebu elektrickej energie.