JML-diving

Menu
MENU

Správy

(Polski) JML Industry na III Konferencji Przedsiębiorstw Wodociągowo-Komunalnych Miast i Wsi

7 júl 2017

1

no language

viac

Systém atl Sosnowiec

3 január 2017

S radosťou Vám oznamujeme, že implementácia a fungovanie systému atl, určeného na optimalizáciu chodu biologických reaktorov, boli opísane v najnovšom čísle odborného štvrťročníka „Kierunek Wod-Kan“. Článok napísali zamestnanci RPWiK Sosnowiec – Paní Sabina Bąk a Pán Dariusz Matwina a opisuje modernizácie […]

viac

Zavedenie systému atl v ČOV Bełchatów

21 december 2016

os-belchatow

Práve sa ukončila implementácia systému atl, ktorý optimalizuje prevzdušňovanie odpadovej vody v ČOV Bełchatów. Ide o inteligentne, adaptívne riešenie, ktoré na základe on-line overenia jednotlivých parametrov procesu čistenia odpadových vôd, riadi príslušné technologické zariadenia. Momentálne inštalácia, v rámci implementovaného systému, má […]

viac

Účasť JML Industry na konferencii ohľadne technologických inovácií v čistení odpadových vôd – správa.

21 september 2016

konferencja

V dňoch 14 – 16 septembra 2016 v Gdańsku sa konala konferencia „Inovačné technológie v čistení odpadových vôd – možnosti a smery”. Organizátorom konferencie bola Gdańska Fundacja Wody, ktorá už dlhé roky sa špecializuje na semináre, školenia a konferencie na […]

viac

JML Industry na konferencii “Innowacyjne technologie w oczyszczaniu ścieków – możliwości i kierunki” / „Inovačné technológie v čistení odpadových vôd – možnosti a smery“

7 september 2016

JML Industry na konferencii “Innowacyjne technologie w oczyszczaniu ścieków – możliwości i kierunki” / „Inovačné technológie v čistení odpadových vôd – možnosti a smery“ V dňoch 14-16 septembra 2016 v meste Gdańsk sa bude konať konferencia na tému inovačných technológií […]

viac