JML-diving

Menu
MENU

Kogenerácia a výroba bioplynu

Iné systémy –využívané pri procesoch kogenerácie, vyhnívania a výrobe bioplynu

CodigEn – Rozšírené ovládanie týkajúce sa výroby bioplynu, prietoku kalu a zadaných energetických hodnôt, ktoré určuje stratégiu dodávky substrátov do fermentačnej komory za účelom optimalizácie a maximalizácie produkcie bioplynu.

CogEn – Rozšírené ovládanie týkajúce sa výroby bioplynu a zadaných energetických hodnôt, ktoré určuje stratégiu prácy kogeneračnej inštalácie za účelom maximalizácie výroby energie a prispôsobeniu sa potrebám podniku.