JML-diving

Menu
MENU

Monitorovanie a riadenie

Všetky inštalácie sú pripojené na diaľkové centrum dozoru. To umožňuje rýchle vykrytie potenciálneho problému a jeho rýchle vyriešenie.

Na prianie zákazníkov ponúkame tiež diaľkové riadenie inštalácie vo zvolenej oblasti napr. parametrov očistenej odpadovej vody alebo spotreby energie či chemikálií. Vtedy v rámci uzavretej zmluvy naši pracovníci spravujú platformu sústreďujúc sa na dosiahnutie parametrov očistených odpadových vôd alebo konkrétnej spotreby energie. Toto nijako neprekáža normálnej práci ČOV, sústreďujeme sa len na dosiahnutí očakávanej hladiny parametrov – umožňuje to pracovníkom ČOV sústrediť sa na povinnosti, ktorými sa doteraz zaoberali. Túto službu si často vyberajú zákazníci, ktorí očakávajú, že na začiatku počas niekoľkých mesiacov dodávateľ technológie vezme na seba zodpovednosť za očakávané parametre, do doby pokiaľ jeho pracovníci získajú skúsenosti a zručnosti pri obsluhe zariadenia. V prípade, keď naša firma je zodpovedná za používanie systému, potom sú vždy súčasťou zmluvy príslušné kvalitatívne podmienky (SLA).