JML-diving

Menu
MENU

Skupina JML

Činnosť JML Industry je vedená v rámci Skupiny JML. Skupina JML, mimo oblasti predstavenej na týchto stránkach, sa zaoberá sa činnosťou v oblastiach:

Vysoké kompetencie a široké skúsenosti zamestnancov Skupiny JML, a vzájomne sa doplňujúca ponuka, dovoľujú tvoriť pre každú oblasť unikátnu, personalizovanú ponuku, založenú na produktoch a poradenskom biznise. Dáva to ďalšie výhody našim zákazníkom.