JML-diving

Menu
MENU

Produkty

Systém atl

Srdce systému atl

Systém atl je vždy konfigurovaný pre konkrétnu inštaláciu – klient kupuje iba tie moduly, ktoré mu zabezpečia najväčšiu energetickú úsporu. Pre špecifické inštalácie, keď zákazník vyžaduje netypické riešenia, inštalujeme dodatočné moduly.

viac

Pomocné systémy

Systémy merania

Aby bolo možné správne nastaviť systém, je nevyhnutné, aby zariadenie bolo vybavené vhodnými meracími systémami. V závislosti od vybraných prvkov systému, po energetickej analýze a v závislosti od existujúcich zariadení, poskytujeme systémy, ktoré merajú obsah amoniaku (amoniak rozpustený), kyslík, dusičnany, zákal, tlak v potrubí, REDOX potenciál, prietok atď.

viac

Energetický audit

Skôr ako zložíme zákazníkovi akúkoľvek obchodnú ponuku, vykonávame zadarmo analýzu procesov nitrifikácie/denitrifikácie z pohľadu správneho monitorovania procesu, systému riadenia prevzdušňovania, riadenia a merania čistených odpadových vôd, hodnotenie prevzdušňovacieho systému a použitých energetických taríf.

viac

Poradenstvo

Naše skúsenosti s mnohými ČOV a odborná príprava našich výskumných pracovníkov nám umožňuje vždy nájsť optimálne riešenie pre každú čistiareň odpadových vôd – zabezpečíme lepšie riadenie procesov, úsporu elekrickej energie a chemikálií, správnu kvalitu očistenej vody.

viac

Kogenerácia a výroba bioplynu

Iné systémy –využívané pri procesoch kogenerácie, vyhnívania a výrobe bioplynu

viac

Monitorovanie a riadenie

Všetky inštalácie sú pripojené na diaľkové centrum dozoru. To umožňuje rýchle vykrytie potenciálneho problému a jeho rýchle vyriešenie.

viac

Servis

Komplexný systém riadenia, ako každé technické riešenie vyžaduje pravidelnú kontrolu a servis.

viac