JML-diving

Menu
MENU

Modul cEn

logo cEn

Modul slúži na dosiahnutie vysokej kvality očistených odpadových vôd z hľadiska organických materiálov a optimalizácie spotreby energie.

Určuje prevzdušňovaciu stratégiu bioreaktora založenú na princípe riadenia koncentrácie kyslíka a zákalu, ktorým sa stanovuje množstvo organického uhlíka v čistených odpadových vodách obsiahnutých v sekundárnej usadzovacej nádrži.

Pomocou merania zákalu, modul mení množstvo vzduchu dodávaného do reaktora v závislosti od potreby.

Vo všeobecnosti môžeme povedať, že tento systém zabezpečuje potrebnú kvalitu očistenej odpadovej vody, odstraňuje uhlík z odpadových vôd ( na úroveň, ktorú chceme dosiahnuť alebo na úroveň povolenú právnymi predpismi ) a minimalizuje spotrebu energie.

modul cEn