JML-diving

Menu
MENU

Modul zhromažďovania a správy údajov

Je to základný modul – vždy sa dodáva zákazníkovi. Jeho hlavnou funkciou je zhromažďovanie údajov z meraní, automatických systémov a vonkajších databáz. Tento modul zbiera tiež systémové záznamy. Získané údaje sú spracované filtračným modulom, za účelom zistenia a odstránenia rušenia a chýb. Náležite očistené dáta sú k dispozícii ostatným systémovým modulom atl. Užívateľ má možnosť sledovania historie dát.

Modul zhromažďovania a správy údajov