JML-diving

Menu
MENU

Modul riadenia

Hlavná úloha tohto modulu je riadenie procesov – zadané a skutočné hodnoty. Proces riadenia prebieha v reálnom čase. Tento modul spravuje regulačné slučky procesov čistenia odpadových vôd a prideľuje operačné stratégie definované užívateľom, ak je systém v manuálnom režime alebo ponúka platformu, pri automatickom režime.

Modul riadenia