JML-diving

Menu
MENU

Modul nutriEn

Modul pre zabezpečenie vysokej kvality odpadových vôd, čo sa týka bigénych látok a optimalizácie spotreby energie.

Modul monitoruje proces nitrifikácie / denitrifikácie a prevzdušňovací systém reaktorov, v ktorých sa odstraňujú biogénne látky. Prostriedkom, ako optimalizovať energetickú náročnosť systému, je kontrolovať koncentráciu kyslíka, amoniaku, dusičnanov a potenciálu redox. Na základe týchto údajov a energetickej tarifnej triedy, systém určuje stratégiu prevzdušňovania bioreaktora.

Nainštalované čidlá posielajú informácie do zariadenia PLC ktoré je umiestnené v ČOV (prostredníctvom komunikačných nástrojov, ako je bus, Profibus, Analogic, Ethernet, atď.) a odtiaľ pomocou LAN prejdú do príslušného vizualičného programu, ktorý používa ČOV a tiež do servera atl. Tam sa dáta spracujú a potom rovnakou cestou sa prenesú do hlavného počítača, ktorý reguluje prevzdušňovacie zariadenie.

NutriEn systém môže byť použitý v akomkoľvek type reaktora pracujúceho v režime (ON / OFF ) a v nepretržitej prevádzke. Činnosť platformy je závislá tiež na energetickej tarife. To znamená, že v tom čase dňa, keď je cena energie najdrahšia, dúchadlá pracujú na nižšom výkone a generuje sa menej kyslíka. Počas dňa, keď dodávka energie je lacnejšia, dúchadlá pracujú na maximum a vytvárajú veľa kyslíka potrebného pre zvýšenie koncentrácie amoniaku. Stručne povedané, najväčšia spotreba energie pri čistení odpadových vôd je v okamihu, keď je to najlacnejšie (používanie elektrickej tarify sa vzťahuje na všetky typy reaktorov).

nutriEn - schemat