JML-diving

Menu
MENU

Modul SGen

logo sgEn Modul sgEn slúži na monitorovanie procesov a spotreby energie.

Sleduje pracovný čas a monitoruje zariadenia a systémy použité v čističke odpadových vôd. Tento modul si zapisuje tieto informácie a podľa toho odhaduje výrobu a spotrebu energie, v závislosti od tarify. Pomocou tohto modulu je možné riadiť priebeh procesov na ČOV a podrobovať ich analýze.

Modul môže slúžiť ako veľmi užitočný nástroj na sledovanie prevádzky zariadenia. To môže slúžiť ako základ pre rozhodovanie v budúcej modernizácii a posúdiť ziskovosť závodu – bez ohľadu na ostatné moduly.

sgEn