JML-diving

Menu
MENU

Modul Sica

Tento model slúži na optimalizáciu spotreby energie a to vďaka stratégii výroby a dodávky vzduchu, na princípe pokročilého riadenia koncentrácie kyslíka, tlaku, hodnôt zadaných pre kyslík a tlak ako aj tarifnej energetickej triedy.Optimalizuje sa distribúcia a výroba kyslíka pri minimálnej spotrebe energie.

Funkcia tohto modulu je založená predovšetkým na ovládaní ventilov a tlaku v potrubí distribúcie vzduchu . V prvom rade je kontrolovaný stupeň otvorenia ventilu pomocou slučky regulačného ventilu – merač kyslíka. Ďaľší systém riadenia je medzi: dúchadlo – detektor tlaku. Tretím prvkom tohto modulu je riadenie intervalov, keď je potrebný maximálny obsah kyslíka, založený na princípe najviac otvoreného ventilu (pri zachovaní minimálneho tlaku).

Treba dodať, že pri použití kaskádových systémov čistenia je možné použiť modul Sica, ktorý monitoruje a riadi zariadenia a je integrovaný so systémami nutriEn i cEn.

Upravuje požadované hodnoty v závislosti na kvalite vody. Modifikuje tiež výkon zariadení v závislosti od aktuálnej ceny energie ( riadi dúchadlá, tlak v potrubiach atď. ).

modul sica