JML-diving

Menu
MENU

Modul podpory rozhodovania

Systémový modul podpory rozhodovania je zodpovedný za hromadenie, integráciu a spracovanie výsledkov dodávaných ostatnými modulmi ; navrhuje akčné plány.

Jedná sa o modul hlásenia, ktorý bez ohľadu na aktuálnu vizualizáciu procesu pre operátora generuje pravidelnú správu pre vedenie o činnosti systému. Táto správa je k dispozícii na konzole a je rozposielaná e-mailom k príslušným osobám.