JML-diving

Menu
MENU

Srdce systému ANTRAS

Systém ANTRAS je vždy konfigurovaný pre konkrétnu inštaláciu – klient kupuje iba tie moduly, ktoré mu zabezpečia najväčšiu energetickú úsporu. Pre špecifické inštalácie, keď zákazník vyžaduje netypické riešenia, inštalujeme dodatočné moduly.

Systém sa dodáva spolu s potrebným serverom, pracujúcim na základe systému Windows. Aplikácia pre zákazníka systému atl sa dodáva vždy v jazyku klienta. Spolu s dodávkou a inštaláciou robíme aj školenie obsluhy.