JML-diving

Menu
MENU

Správy

Systém atl Sosnowiec

3.01.2017

S radosťou Vám oznamujeme, že implementácia a fungovanie systému atl, určeného na optimalizáciu chodu biologických reaktorov, boli opísane v najnovšom čísle odborného štvrťročníka „Kierunek Wod-Kan“.

Článok napísali zamestnanci RPWiK Sosnowiec – Paní Sabina Bąk a Pán Dariusz Matwina a opisuje modernizácie technológie na ČOV Radocha II, ktoré sa konali v predchádzajúcich rokoch a ktorých účelom bolo zvýšenie energetickej efektívnosti čističky. Jednou s realizovaných úloh bola implementácia systému atl_Radocha II, ktorá umožnila o.in. dosiahnutie 18% úspory elektrickej energie, potrebnej pre prevzdušňovanie biologických reaktorov (ročná úspora predstavuje cca 146 tis. PLN) a zlepšenie kontroly priebehu procesov v každom z biologických reaktorov.

Odporúčame Vám si prečítať tento článok v časopise „Kierunek Wod-Kan” (číslo 4/2016). Je tiež sprístupnený na webovej stránke časopisu:

http://www.kierunekwodkan.pl/magazyn,efektywniej-i-z-radocha-czyli-o-tym-jak-oszczedzaja-energie-na-oczyszczalni-sciekow-w-sosnowcu,page,0.html