JML-diving

Menu
MENU

Poradenstvo

Naše skúsenosti s mnohými ČOV a odborná príprava našich výskumných pracovníkov nám umožňuje vždy nájsť optimálne riešenie pre každú čistiareň odpadových vôd – zabezpečíme lepšie riadenie procesov, úsporu elekrickej energie a chemikálií, správnu kvalitu očistenej vody.

Náš komplexný prístup nás odlišuje od iných firiem tým, že mnoho spoločností sa zameriavajú iba na jeden segment našej ponuky – hľadajú jednoduchý spôsob na úsporu alebo zlepšenia, bez hĺbkovej analýzy procesov a výberu optimálneho riešenia.

Vždy volíme optimálne riešenie pre našich zákazníkov, s prihliadnutím na krátkodobé aj dlhodobé výhody.

Typický rozsah poradenských služieb je realizovaný v nasledujúcich oblastiach:

Výskum pre optimalizáciu komunálnych a priemyselných čistiarní odpadových vôd v problematickej situácii.•

Štúdia systémov čistenia vody v problematickej situácii, identifikovať príčiny a navrhnúť technické riešenia ako aj optimalizovať prevádzkovú stratégiu.

Výskum pre optimalizáciu spotreby energie v komunálnych a priemyselných čistiarniach odpadových vôd.•

Štúdia o využívaní energie s cieľom určiť procesné body, ktoré môžu byť upravené tak, aby nám zaručili zníženie spotreby energie ako aj náklady na použitú energiu.

Výskum pri optimalizácii komplexných systémov na úpravu vody.•

Projektovanie, konfigurácia, optimalizácia, prevádzka a údržba čističiek odpadových vôd na základe rozsiahlych technológií (napr. stabilizačné vodné plochy, umelé mokrade, zelené a pieskové filtre pravidelne zaplavované).