JML-diving

Menu
MENU

Servis

Komplexný systém riadenia, ako každé technické riešenie vyžaduje pravidelnú kontrolu a servis.

JML INDUSTRY disponuje vlastným servisom v Polsku. Kvalifikovaný servis JML INDUSTRY vykonáva inštalačné práce, pravidelné prehliadky prípadne eventuálne opravy. Servis je k dispozícii 24 hodín, 7 dní v týždni, 365 dní v roku. Sídlo servisu je v Katoviciach, vďaka čomu servis JML INDUSTRY je rýchly a ľahko dostupný pre Poľsko, Čechy a Slovensko. Sklad náhradných dielov sa nachádza v Tychách, čo nám zaručuje ľahkú dostupnosť náhradných dielov.

serwis JML Industry

Servis komunikuje so zákazníkmi v ich materinskom jazyku ( poľsky, česky a slovensky ). Terénny pracovníci servisu sú podporvaní projektovo-technickou kanceláriou, kde pracujú inžinieri chémie, ochrany životného prostredia, automatiky a elektroniky, informatiky, technológie a strojárstva. V prípade vzniku mimoriadnych problémov sú k dispozícii pracovníci firmy SISLtech. Vysoké kompetencie pracovníkov servisu JML INDUSTRY umožňujú rýchlu a nezávislú reakciu na potreby užívateľov.

Servisné práce môžeme rozdeliť do niekoľkých skupín :

• Práce inštalačno-montážové – realizované počas inštalácie zariadenia;

• Pravidelné prehliadky – realizované v súlade s harmonogramom;

• Diaľkové zásahy– realizované ihneď podľa reálnych potrieb;

• Expresné zásahy – realizované ihneď podľa reálnych potrieb, obyčajne v čase 24-48 hodín v pracovné dni;

Všetky servisné práce, ktoré by boli potrebné vykonať pri problémoch s inštaláciou, sa vykonávajú okamžite, v najkratšom možnom čase. Diaľkové zásahy sú realizované najčastejšie v tom istom dni, naprotitomu práce, ktoré vyžadujú dojazd do sídla zákazníka v čase 24-48 hodín v pracovné dni. To nám umožňuje znížiť prestoje na takú mieru, akú nebolo možné dosiahnuť , pri tomto type inštalácie.

Máme nepretržitú službu na hlásenie problémov a porúch a naše servisné auto je vybavené potrebným náradím a má so sebou všetky potrebné časti do našich inštalácií. Po diagnostike poruchy pristupujeme k okamžitej náprave, bez zbytočných prestojov, zapríčinených obvykle čakaním na náhradné diely. Rýchly lokálny mobilný servis zaručuje príchod k zákaznkovi v čase nie dlhšom ako 12 hodín od prijatia hlásenia.

V rámci našich služieb, každý z našich zákazníkov už v základnom balíčku dostane:

o Diaľkové sledovanie inštalácie;

o Nelimitované telefonicke a mailové konzultácie;

o Dostupnosť servisu 24/7/365;

o Okamžitý servis – bez dodatočných platieb za expres;

o Rýchly čas opráv – priemerne 24-48 hodín počas pracovných dní.

o Predĺženie záruky nad rámec štandardnej doby;

o Garantovaný čas odstraňovania porúch a dostupnosti zariadenia v roku (tzv. SLA);

o Inštalácia monitorovacieho systému;

o Dostupnosť pracovníkov servisu pre potreby zákazníka;

• Údržba softvéru

Pretože práca na ČOV sa neustále mení, tak aj producent systému atl vydáva nové verzie softvéru, ktoré umožňujú nové funkcie alebo odstraňujú zistené chyby. Vrámci servisnej zmluvy, počas jej trvania aktualizujeme platformu atl.

• Servis „ZERO” nákladov

Je to unikátny servis, ktorý neponúkajú iní výrobcovia na trhu. Zahrňuje v cene všetky náklady na prevádzku inštalácie, v tom materiály, ktoré sa prirodzene spotrebuvávajú, okrem nákladov na pracovníkov obsluhujúcich inštaláciu. Zákazníci, ktorí sa rozhodnú uzavrieť s JML INDUSTRY zmluvu na servis „ZERO nákladov” získajú stálu cenu využívania zariadenia počas zadaného obdobia, nezávisle od neočakávaných udalostí. Ak počas trvania zmluvy na servis „ZERO nákladov” bude potrebné vymeniť akúkoľvek časť inštalácie, deje sa tak bez ďaľších poplatkov.

Pre užívateľov, ktorí sa nechcú stresovať nákladmi na prevádzku a servis je to ideálne riešenie.

• Ďaľšie špecializované služby

Ak daná inštalácia vyžaduje iný netypický druh servisu (ktorý nie je uvedený v žiadnom z vyššie uvedených), pripravíme individuálnu kalkuláciu služieb a servisné podmienky je možné dohodnúť presne podľa očakávania užívateľa.