JML-diving

Menu
MENU

Zodpovednosť

Spoločnosť, vo všetkých aspektoch svojej činnosti, podniká zodpovedne – zároveň vo vzťahu k zákazníkom, zamestnancom, podnikateľskému a životnému prostrediu. Veľmi dobre chápeme, ako je pre našich zákazníkov dôležitá bezpečnosť nami poskytovaných služieb. Preto aby sme im zaistili istotu pri nákupe našich tovarov a služieb, od začiatku našej činnosti máme veľmi dobré poistenie zodpovednosti za škodu. Výška nášho poistenia niekoľkokrát prekračuje náš kapitál a hodnoty jednotlivých kontraktov, podpísaných našou spoločnosťou, čo zabezpečuje, že v prípade nepredvídaných udalosti z našej strany, naši zákazníci budú bezpeční.
2016-07-01 Certyfikat do polisy nr 02.889.030 ubezp. odpow. cywilnej Industry